WYKŁAD PROFESORA ATLEO

Zapraszamy uczestników II etapu Konkursu Discover Canada 2023 do przesyłania na adres email: discovercanada@us.edu.pl swoich przemyśleń i komentarzy po obejrzeniu wyświetlonego w dniu konkursu specjalnego wykładu przygotowanego przez Profesora Atleo.

Nagranie udostępniono dla wszystkich zainteresowanych na stronie Konkursu: Wideo Prof. Atleo