O Konkursie

Discover Canada – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie dla uczniów szkół ponadpodstawowych – jest corocznym projektem edukacyjnym, wspólną inicjatywą kierunku Filologia Angielska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ) orazI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Zespole Szkół nr 1 w Żorach (ILO).

Celem Konkursu Wiedzy o Kanadzie jest nie tylko doskonalenie umiejętności językowych uczniów, lecz przede wszystkim poszerzanie ich horyzontów kulturowych poprzez zachęcanie do studiowania kanadyjskiej kultury, historii, geografii i polityki w kontekście szeroko rozumianej problematyki różnorodności. W związku z rosnącą wielokulturowością Europy kanadyjska polityka wielokulturowości może służyć jako wzór do rozwiązywania potencjalnych europejskich problemów społecznych.

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w roku szkolnym 2013/14. Na rok 2021 /22 planowana jest jego ósma edycja. Oba zespoły organizacyjne przygotowują i przeprowadzają trzy etapy Konkursu, a Uniwersytet Śląski jest ponadto odpowiedzialny za jego merytoryczny poziom. Organizatorzy Konkursu ze strony uniwersyteckiej, przed zmianą struktury organizacyjnej na UŚ w 2020 roku, reprezentowali Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich oraz Centrum Studiów Kanadyjskich, jeden z najbardziej prężnych ośrodków kanadystycznych w Polsce, którego działalność rozwijana jest obecnie w ramach Wydziału Humanistycznego.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Zespole Szkół nr 1 w Żorach jest pierwszą szkołą w Polsce oferującą program kanadyjski dla uczniów klas dwujęzycznych, pod patronatem Ambasady Kanadyjskiej oraz opieką merytoryczną UŚ. Liceum posiada certyfikaty Szkoły Stowarzyszonej UNESCO, Śląskiej Szkoły Jakości, Szkoły Odkrywców Talentów oraz European Language Label.

W komisji egzaminacyjnej zasiadają pracownicy naukowi UŚ, a w finale również, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Corocznie w półfinale i w finale Konkursu zostają wygłoszone gościnne wykłady kanadystyczne przez naukowców oraz przedstawicieli dyplomatycznych z Kanady. Konkursy, takie jak Discover Canada, spełniają ważną rolę w edukacji międzykulturowej, mają wpływ na proces wychowania przyszłych liderów demokratycznych społeczeństw otwartych na inne kultury bez względu na rasę czy religię, bez uprzedzeń wobec inności i odrębności wszelkiego rodzaju.

Skąd pomysł? Jak powstał Konkurs i jakie były początki?
Dlaczego warto wziąć udział w tym konkretnym Konkursie?

Komitety organizacyjne

Uniwersytet Śląski

Dr hab. Eugenia Sojka
(Instytut Literaturoznawstwa oraz
Instytut Nauk o Kulturze)

Dr Sabina Sweta Sen-Podstawska
(Instytut Nauk o Kulturze)

Mgr Rafała Madeja
(Instytut Literaturoznawstwa)

Inni pracownicy kierunku
Filologia Angielska – wsparcie organizacyjne

I LO w Żorach

mgr Beata Pasierbek

mgr Hanna Mrozek-Granieczny

mgr Beata Kurzeja

mgr Hanna Oleś

mgr Wojciech Oleś

mgr Bożena Żurkowska

Dyrektor ILO, mgr Urszula Machalica

Patronat

Corocznie patronat nad Konkursem obejmują: Minister Edukacji Narodowej, Ambasador Kanady w Polsce, Konsulat Polski w Toronto, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Kurator Oświaty w Katowicach oraz Prezydent Miasta Żory, który również funduje główne nagrody pieniężne dla laureatów.