II ETAP (PÓŁFINAŁ) – Harmonogram

Drugi etap konkursu odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu dnia  8 grudnia 2022 r.  o godzinie 12:00 (prosimy o przybycie na 11:50)

Numer Sali: 0.3

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywa kosztów związanych przyjazdem uczestników konkursu oraz ich opiekunów do Sosnowca.

Przebieg Półfinału

12:00–12:15 Przywitanie uczniów i nauczycieli – władze uczelni
12:15–13:00 Wykład p. Catherine Godin, desygnowanej Ambasador Kanady w Polsce, pt. „Canada’s take on human rights”. „Sesja pytań i odpowiedzi”, w której uczniowie będą mogli porozmawiać z panią Ambasador na interesujące ich tematy dotyczące Kanady.  

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do przygotowania pytań do pani Ambasador!!!

13:30–15:30

Uczniowie piszą pracę pisemną na jeden z sześciu ogłoszonych tematów.

W czasie półfinału zostaną wylosowane trzy tematy, z których uczestnik wybiera jeden.

  • Praca powinna zawierać  ok. 600 słów (dopuszczalna ilość słów: między 540-660)
  • Czas przeznaczony na tę część półfinału to 2 godziny (120  minut)
  • Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100

Zasady ewaluacji eseju są podane na stronie internetowej konkursu.

15:45–16:45

Uczniowie piszą test składający się z krótkich pytań otwartych oraz pytań wielokrotnego wyboru,  dotyczących tematyki esejów (materiał z podanych stron internetowych i wybranych tekstów), jak również bieżących informacji kulturowych i politycznych. 

  • Czas pracy z arkuszem: 60 minut
  • Arkusz zawiera 35 pytań
  • Liczba punktów możliwych do uzyskania: 50

Odpowiedzi mogą zostać podane w równoważnikach zdań, punktach czy pojedynczych wyrazach.

Dodatkowe informacje
Wszystkie prace są kodowane. Prace uczniów oceniają profesorowie i nauczyciele akademiccy powołani do Uniwersyteckiej Komisji Konkursu. Każda praca oceniana jest przez dwie osoby, a w przypadku różnicy zdań dotyczącej oceny, przez osobę trzecią.
Do finału konkursu przechodzi maksymalnie 12 autorów prac, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
Pełna lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu w dniu 20.12.2022r.  https://discovercanada.us.edu.pl/
Zakres materiału obowiązujący do III etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej konkursu dnia 22.12.2022 r.  https://discovercanada.us.edu.pl/
Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w długopis lub pióro. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty). W przerwie uczniowie otrzymają rogaliki i napoje. W budynku Wydziału znajduje się bar/restauracja.
Adres do korespondencji: discovercanada@us.edu.pl