Nagrody

Laureaci otrzymują następujące nagrody: 

I MIEJSCE


3000 zł
+ indeks na Filologię Angielską UŚII MIEJSCE


2000 zł
+ indeks na Filologię Angielską UŚIII MIEJSCE


1000 zł
+ indeks na Filologię Angielską UŚIV MIEJSCE


indeks na Filologię Angielską UŚ

V MIEJSCE


indeks na Filologię Angielską UŚ

VI MIEJSCE


Dyplomy, nagrody książkowe i rzeczoweNagrody pieniężne ufundowane są przez Prezydenta Miasta Żory.