LAUREACI VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O KANADZIE „DISCOVER CANADA 2022”

 Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej kryteriami oceny konkursu, Komisja Egzaminacyjna w składzie:

  • dr hab. Eugenia Sojka,  adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa i w Instytucie Kultury Uniwersytetu Śląskiego
  • dr Marcin Gabryś,  adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • mgr Rafał Madeja – doktorant w  Instytucie Literaturoznawstwa  Uniwersytetu Śląskiego

ogłasza wyniki finału VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2022”:  

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł oraz „indeks” na dzienne studia I stopnia na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego,  po zdaniu matury,  z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego:

  • Łukasz Magierowski, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, uczeń pani mgr Joanny Kwiatkowskiej

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz „indeks” na dzienne studia I stopnia  na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego,  po zdaniu matury,  z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego:

  • Mikołaj Ochenduszkiewicz,  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, uczeń pani mgr Ewy Legierskiej

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz „indeks” na dzienne studia I stopnia  na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego,  po zdaniu matury,  z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego:

  • Marta Rzepa,  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej,  uczennica pani mgr Martyny Manowskiej – Laszczak

IV miejsce – „indeks” na dzienne studia I stopnia  na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego,  po zdaniu matury,  z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego:

  • Julia Rusinek,  Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, uczennica pana mgra Adama Swatka Czarneckiego

V miejsce – „indeks” na dzienne studia I stopnia  na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego,  po zdaniu matury,  z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego:

  • Wiktoria Płaziak,  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie,  uczennica pani mgr Urszuli Juchy

Konkurs na najlepszą prezentację wygrał Łukasz Magierowski z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, uczeń pani mgr Joanny Kwiatkowskiej.

Wszystkim uczestnikom III etapu Konkursu „Discover Canada 2022” serdecznie dziękujemy i gratulujemy ogromnego sukcesu.

Składamy również najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje nauczycielom, którzy podjęli się przygotowania swoich podopiecznych do tego pionierskiego konkursu w Polsce.

Zapraszamy na następną edycję konkursu w roku szkolnym 2022-2023.