Ważne informacje dotyczące Finału Konkursu Discover Canada

W związku z utrzymującą się w kraju trudną sytuacją epidemiologiczną oraz społeczno-polityczną wywołaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Finał Konkursu Discover Canada odbędzie się online. Zarówno egzamin ustny przed Komisją Egzaminacyjną (7.04.2022) jak i ogłoszenie wyników (8.04.2022) zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem platformy MS Teams. Szczegóły dotyczące dokładnych godzin, w których odbędzie się egzamin poszczególnych osób, zostaną podane wkrótce na stronie internetowej.

WAŻNE!

Komisja Egzaminacyjna prosi Finalistów o przesłanie drogą mailową ich gotowych prezentacji multimedialnych do 5.04.2022 na adres discovercanada@us.edu.pl